Članovi i volonteri

Članovi i volonteri udruge su:

Ada Reić, Sandra Kovačević, Ines Roso Perić, Marina Jukić, Kate Perak, Danijela Đonlić, Nataša Ljubetić, Antonela Pjevac, Anamarija Maršić, Marta Štambuk, Marija Pranić, Antonia Stipić, Katarina Kružićević, Marijana Glavaš, Veljko Martinović, Luka Križević, Marin Sisgoreo, Zlatko Mišetić, Eldis Mujarić, Martina Matković, Đeni Macan, Ines Janković, Matilda Taraš, Dea Marić

mi