Nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja:

Udruga mladih Prijatelj dobila je posebno priznanje za doprinos promociji i razvoju volonterstva za 2012. godinu na Međunarodnom danu volontera, 05.12. 2012. http://www.vcst.info/novosti/353-odran-13-bal-volontera

– Akcija ‘Tri dana Marjana’ u sklopu projekta Dječji grad proglašena j je najboljom akcijom 2011. godine od Grada Splita